Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.01.2021 uchwała Nr 50/2178/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2021 uchwała Nr 50/2177/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej „Informacja i promocja RPO WK-P na 2020 rok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2021 uchwała Nr 50/2176/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2021 uchwała Nr 50/2175/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa” w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2021 uchwała Nr 50/2174/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniego Planu Działań „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2021 uchwała Nr 50/2173/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 uchwała Nr 50/2172/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej – tryb pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 uchwała Nr 50/2171/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2021 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 uchwała Nr 50/2170/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 uchwała Nr 50/2169/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 uchwała Nr 50/2168/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 uchwała Nr 50/2167/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, schemat: zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 uchwała Nr 50/2166/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 uchwała Nr 50/2165/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim naboru propozycji operacji na 2021 r. do realizacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 uchwała Nr 50/2164/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 uchwała Nr 50/2163/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 uchwała Nr 50/2162/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów oraz listy rezerwowej stypendystów na rok szkolny 2020/2021 projektu pt. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 uchwała Nr 50/2161/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 uchwała Nr 50/2160/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego” realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 uchwała Nr 50/2159/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu Szczegóły
« 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699 »