Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.01.2021 uchwała Nr 50/2138/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 04.01.2021 uchwała Nr 49/2137/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy z przewoźnikiem Arriva RP Sp. z o.o. dotyczącego zmiany terminu płatności z 20.12.2020 r. na 15.12.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 04.01.2021 uchwała Nr 49/2136/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji Oceny Projektów złożonych w odpowiedzi na nabór nr DW/2/2020 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2021 uchwała Nr 49/2135/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 04.01.2021 uchwała Nr 49/2134/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Muzeum Etnograficzne w Toruniu – remonty” – zadanie remontowe (remont elewacji budynku przy ul. Rabiańskiej 19) Szczegóły
Akty prawne 04.01.2021 uchwała Nr 49/2133/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
Akty prawne 04.01.2021 uchwała Nr 49/2132/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu Szczegóły
Akty prawne 04.01.2021 uchwała Nr 49/2131/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – zakup sprzętu medycznego dla pacjentów naczyniowo-sercowych” Szczegóły
Akty prawne 04.01.2021 uchwała Nr 49/2130/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie na czas oznaczony zajęć Szczegóły
Akty prawne 04.01.2021 uchwała Nr 49/2129/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
Akty prawne 04.01.2021 uchwała Nr 49/2128/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 04.01.2021 uchwała Nr 49/2127/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szczegóły
Akty prawne 04.01.2021 uchwała Nr 49/2126/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.01.2021 uchwała Nr 49/2125/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.01.2021 uchwała Nr 49/2124/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Poznaj swój głos” Szczegóły
Akty prawne 04.01.2021 uchwała Nr 49/2123/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Festiwal Teatralny „Sytuacje/Relacje” – festiwal w budowie Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 uchwała Nr 49/2122/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 uchwała Nr 49/2121/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Zdrowiej w pracy i po pracy” w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Osi Priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 uchwała Nr 49/2120/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 uchwała Nr 49/2119/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach naboru nr 7/2019 ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-313/19) Szczegóły
« 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699 »