Typ Data Tytuł
Artykuł 07.12.2015 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 01.10.2015 Errata do projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej Szczegóły
Artykuł 30.09.2015 Ogłoszenie Zarządu Województwa zapraszające do udziału w konsultacjach społecznych projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej Szczegóły
Artykuł 16.09.2015 Informacja Szczegóły
Artykuł 09.09.2015 Analizy Szczegóły
Artykuł 02.09.2015 Zatwierdzony Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 05.08.2015 Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 2015 rok Szczegóły
Artykuł 31.07.2015 Wyniki otwartego konkursu nr 26/2015 Szczegóły
Artykuł 31.07.2015 Wyniki otwartego konkursu nr 27/2015 Szczegóły
Artykuł 23.07.2015 Uzupełnienie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 23.07.2015 Rada Ministrów zatwierdziła aneks do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 27.05.2015 Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – w 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.03.2015 Ogłoszenie Zarządu Województwa informującego o przystąpieniu do opracowania Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.02.2015 Rozpatrywanie skarg na przebieg egzaminów państwowych na prawo jazdy, przeprowadzanych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Szczegóły
Artykuł 17.02.2015 Obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego województwa z 2003 roku Szczegóły
Artykuł 11.02.2015 Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 2014 rok – zestawienie na koniec II półrocza 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 15.01.2015 Zarządzenia Marszałka – 2015 Szczegóły
Artykuł 28.10.2014 Prognoza oddziaływania na środowisko SRW Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.07.2014 Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.07.2014 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną Szczegóły