Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020

UWAGA!

Dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego tryb podstawowy bez negocjacji
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 11.02.2021
  • Data składania ofert 02.03.2021
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 02.03.2021
  • Godzina otwarcia ofert 10:10
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00006798/01
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian