BDO – rachunki bankowe.

BDO – rachunki bankowe

Zakres tematyczny Nr konta Czego dotyczy Co podać w opisie przelewu
Rejestr BDO 18 1020 1462 0000 7102 0327 9353 – opłata rejestrowa

– opłata roczna

– nazwę oraz NIP płatnika,
– rodzaj opłaty: OPŁATA REJESTROWA lub OPŁATA ROCZNA
np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, OPŁATA ROCZNA za rok 2021.
Opłata skarbowa 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 – opłata za pełnomocnictwo:

·         do wniosku w BDO

·         do sprawozdania w BDO

– opłata za wykreślenie z rejestru BDO

 

UWAGA: rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia

 

– nazwę oraz NIP płatnika,

– czego opłata dotyczy: ZA PEŁNOMOCNICTWO lub ZA WYKREŚLENIE Z REJESTRU

 

np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, OPŁATA ZA PEŁNOMOCNICTWO

Sprzęt elektryczny i elektroniczny 84 1020 1462 0000 7202 0314 5323 – opłata dot. kampanii edukacyjnych (sprzęt elektryczny i elektroniczny) – nazwę oraz NIP płatnika,
– okres za który dokonywana jest wpłata,
– rodzaj opłaty: ZSEiE KAMPANIA EDUKACYJNA
np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, ZSEiE KAMPANIA EDUKACYJNA za rok 2020
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 71 1020 1462 0000 7602 0317 2715 – opłata produktowa dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – nazwę oraz NIP płatnika,
– okres, za który dokonywana jest wpłata,
– rodzaj opłaty: ZSEiE OPŁATA PRODUKTOWA
np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, ZSEiE OPŁATA PRODUKTOWA za rok 2020
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 85 1130 1075 0002 6012 9620 0049 – zabezpieczenie finansowe dot. wprowadzania na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego – nazwę oraz NIP płatnika,

– rodzaj opłaty: ZSEiE zabezpieczenie finansowe,

– rok, którego opłata dotyczy.

 

np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, ZSEiE zabezpieczenie finansowe za rok 2020

Wprowadzający pojazdy wycofane z eksploatacji 38 1130 1062 0000 0109 9520 0015 – opłata za brak sieci UWAGA: rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stacje demontażu pojazdów (dot. pojazdów wycofanych z eksploatacji) 84 1020 1462 0000 7702 0316 4381 – opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu – stacje demontażu pojazdów – nazwę oraz NIP płatnika,
– okres, za który dokonywana jest wpłata,
– rodzaj opłaty:

np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, NIEOSIĄGNIĘCIE POZIOMU ODZYSKU I RECYKLINGU – STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW za rok 2020

Baterie i akumulatory 60 1020 5011 0000 9702 0210 0089 – opłata produktowa – baterie i akumulatory – nazwę oraz NIP płatnika,
– okres za który dokonywana jest wpłata,
– rodzaj opłaty: BiA OPŁATA PRODUKTOWA

 

np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, BiA OPŁATA PRODUKTOWA za rok 2020

Baterie i akumulatory 65 1020 5011 0000 9502 0210 0097 – dodatkowa opłata produktowa – baterie i akumulatory – nazwę oraz NIP płatnika,
– okres za który dokonywana jest wpłata,
– rodzaj opłaty: BiA DODATKOWA OPŁATA PRODUKTOWA

np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, BiA DODATKOWA OPŁATA PRODUKTOWA za rok 2020

Baterie i akumulatory 08 1020 5011 0000 9402 0210 0105 – opłata dot. kampanii edukacyjnych – baterie i akumulatory – nazwę oraz NIP płatnika,
– okres za który dokonywana jest wpłata,
– rodzaj opłaty: BiA KAMPANIA EDUKACYJNA

 

np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, BiA KAMPANIA EDUKACYJNA za rok 2020

Baterie i akumulatory 13 1020 5011 0000 9202 0210 0113 – opłata depozytowa – baterie i akumulatory – nazwę oraz NIP płatnika,
– okres za który dokonywana jest wpłata,
– rodzaj opłaty: BiA OPŁATA DEPOZYTOWA

 

np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, BiA OPŁATA DEPOZYTOWA za rok 2020

Torby na zakupy z tworzywa sztucznego 76 1020 1462 0000 7102 0345 5334 – opłata recyklingowa – nazwę oraz NIP płatnika,

– rok lub kwartał i rok, za który uiszczana jest opłata,

– ilość wprowadzanych toreb X stawka 0,20 zł/za sztukę

 

np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, IV kwartał 2020 r., 100 szt. x 0,20 zł

Opakowania (produkty w opakowaniach) 89 1020 5011 0000 9502 0119 6013 – opłata produktowa – opakowania – nazwę oraz NIP płatnika,
– okres za który dokonywana jest wpłata,
– rodzaj opłaty: OPAKOWANIA OPŁATA PRODUKTOWA

 

np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, OPAKOWANIA OPŁATA PRODUKTOWA za rok 2020

Opakowania (produkty w opakowaniach) 47 1020 1462 0000 7802 0327 9361 – opłata z tytułu samodzielnego prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzającego produkty w opakowaniach – nazwę oraz NIP płatnika,
– okres za który dokonywana jest wpłata,
– rodzaj opłaty: OPAKOWANIA KAMPANIA EDUKACYJNA

 

np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, OPAKOWANIA KAMPANIA EDUKACYJNA za rok 2020

Produkty (oleje smarowe) 55 1020 5011 0000 9502 0119 6237 – opłata produktowa – oleje smarowe – nazwę oraz NIP płatnika,
– okres za który dokonywana jest wpłata,
– rodzaj opłaty: OLEJE OPŁATA PRODUKTOWA

 

np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, OLEJE OPŁATA PRODUKTOWA za rok 2020

Produkty (opony) 60 1020 5011 0000 9302 0119 6245 – opłata produktowa – opony – nazwę oraz NIP płatnika,
– okres za który dokonywana jest wpłata,
– rodzaj opłaty: OPONY OPŁATA PRODUKTOWA

 

np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, OPONY OPŁATA PRODUKTOWA za rok 2020

 

Informacje

Rejestr zmian