Camino kujawsko-pomorskie. Wystawa promująca szlak Świętego Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Data złożenia :   7.07.2016 r.

Nazwa oferenta: Fundacja „Zamek Dybów i Gród Nieszawa”
(ul. Matejki 74/2,  87-100 Toruń)

Nazwa zadania:  Camino kujawsko-pomorskie. Wystawa promująca szlak Świętego Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim.

Proponowana kwota dofinansowania:   1.500,00  zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3

do dnia 15 lipca 2016 r.  

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie. pl
Marzenna Kryńska, tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie. pl

do pobrania oferta:

termin ważności: 8.07. – 15.07.2016  r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian