akty prawne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.06.2021 Zarządzenie Nr 44/2021 Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 11.06.2021 Zarządzenie Nr 43/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.05.2021 Zarządzenie Nr 42/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 13.05.2021 Zarządzenie Nr 41/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia czynności kontrolnych Szczegóły
Akty prawne 07.05.2021 Zarządzenie Nr 40/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.05.2021 Zarządzenie NR 39/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji udostępniania przestrzeni w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.05.2021 Zarządzenie Nr 38/2021 Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 30.04.2021 Zarządzenie Nr 37/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt Szczegóły
Akty prawne 29.04.2021 Zarządzenie Nr 36/2021 Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych Szczegóły
Akty prawne 27.04.2021 Zarządzenie Nr 29a/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia Instrukcji zamawiania, używania, strzeżenia i likwidacji pieczęci służbowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2021 Zarządzenie Nr 35/2021 Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Kapituły XIII Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” Szczegóły
Akty prawne 20.04.2021 Zarządzenie Nr 34/2021 Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 19.04.2021 Zarządzenie Nr 33/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie akceptacji wysokości opłat za kształcenie w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.04.2021 Zarządzenie Nr 32/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do weryfikowania wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 12.04.2021 Zarządzenie Nr 31/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.04.2021 Zarządzenie Nr 30/2021 Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 30.03.2021 Zarządzenie Nr 29/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego obiekty hotelarskie Szczegóły
Akty prawne 29.03.2021 Zarządzenie Nr 28/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Promocji Szczegóły
Akty prawne 19.03.2021 Zarządzenie Nr 27/2021 Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku” Szczegóły
Akty prawne 19.03.2021 Zarządzenie Nr 26/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu Szczegóły