Finanse – Informacje dla woj. jed. org. – 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.01.2020 Wzór formularza będący załącznikiem do wniosku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Wzory formularzy do pism skierowanych do wojewódzkich jednostek budżetowych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Wzór formularza „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2019 rok” (Pismo Nr FK-I-P.3040.1-16.2.2020 z dnia 30.12.2019 r. do instytucji kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem) Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Uchwała Nr 50/2341/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2020 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Uchwała Nr 27/1254/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły