Finanse – Sprawozdania (budżet) – 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.08.2020 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 roku Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 roku Szczegóły