Geodezja i Kartografia

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 Nieodpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 Rejestracja robót geodezyjnych i kartograficznych zgłaszanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, wydawanie materiałów źródłowych do wykonania tych robót, przyjmowanie wyników prac geodezyjnych i kartograficznych do zasobu wojewódzkiego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.03.2016 Udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (mapy topograficzne i tematyczne w postaci drukowanej i cyfrowej) Szczegóły