Konsultacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.04.2021 Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą Szczegóły