Kultura i Dziedzictwo Narodowe – Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie kultury – Tryb konkursowy

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.03.2020 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2/2020 Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r ogłosił otwarty konkurs nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Wyniki Otwartego Konkursu Ofert 1/2018 Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2018-2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Zmiany do uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 9/368/17 z dnia 8 marca 2017 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 1/2017 Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Otwarty konkurs ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Artykuł 05.10.2016 Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury Szczegóły