Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.07.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 13/TZ/2020 w dniu 9 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii kablowej SN-15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 265, obręb 0009 Unisław, gmina Unisław. Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 35/CP/2020 w dniu 9 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn90PE na dz. nr: 1096, 1118/6, obręb m. Koronowo, gmina Koronowo. Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 34/CP/2020 w dniu 2 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu ul. Suchej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Suchej z ul. Fordońską na dz. nr: 30, 40, obręb 255 przy ul. Suchej i Fordońskiej w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 33/CP/2020 w dniu 24 czerwca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z gminy Lubicz do Torunia na dz. nr: 25/1, 21, obręb 59, na części dz. nr 1, obręb 62 przy ul. Leśny Trakt w Toruniu; na części dz. nr: 397/1, 2008/20, 413/8, obręb Lubicz Dolny oraz na części dz. nr 59, 60/1, 60/5, obręb Nowa Wieś, gmina Lubicz. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 32/CP/2020 w dniu 22 czerwca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN-15kV i nn 0,4kV, złączy kablowych SN-15kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN-15kV i nn-0,4kV wraz z wymianą wybranych stanowisk słupowych linii napowietrznych 15kV, częściowo ze zmianą ich lokalizacji na dz. nr: 203/21, 214/7, 214/5, 203/19, 217, 203/12, 203/13, obręb 0018 Pikutkowo, gmina Brześć Kujawski; dz. nr: 81, 46/2, 95, 96/1, 96/2, 156/2, 256, 155/2, 305/1, 282/1, 282/2, 305/2, 306/1, 306/3, 313/1, 314/1, 315/1, 316/1, 304/2, 285, 290/12, 289, 278, 267/8, 304/1, obręb 0028 Smólsk; dz. nr: 39/2, 39/3, 40/2, 40/3, 39/4, 50/5, 50/7, 115, 51/3, 112/6, 38/9, 53/1, 113/1, 112/8, 112/10, obręb 0005 Dębice Kolonia; dz. nr: 64/2, 36/4, 65/16, 31/2, 65/18, 65/20, 65/22, 65/24, 65/14, 32/2, 65/12, 66/2, 33/2, 67/6, 67/8, 35/2, 67/10, 68/6, 68/4, 36/1, 35/10, 35/8, 46/14, 46/15, 31/4, 32/6, 46/4, 36/3, 37/10, 46/13, 47, 48, obręb 0012 Kruszyn, gmina Włocławek. Szczegóły