Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 4/KW/2021 w dniu 21 lipca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na budowie budynku zespołu poradni specjalistycznych na części dz. nr: 47/3, 47/1 i 48/2, obręb 34 przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 29/CP/2021 w dniu 14 lipca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej 2xDN200/315 na dz. nr: 41/2, 173, 190 i 287, obręb 342 do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fordońskiej 413-433 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 27/CP/2021 w dniu 14 lipca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy ø 63 mm oraz przyłącza gazowego o średnicy ø 32 mm średniego ciśnienia dla budynku handlowo-usługowego (budynek istniejący) na dz. nr: 1517/2, 1606/3, 1621/4, obręb 0001 Brodnica-Miasto przy ul. Podgórnej 27 w Brodnicy. Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Prace nad nowym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły