Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.12.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 45/CP/2019 w dniu 2 grudnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej na dz. nr: 237/11, 301/10, 301/12, 345, 301/7, obręb Łochowo, gmina Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 39/TZ/2019 w dniu 27 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 225PE na dz. nr 1006/1, obręb 0001 Koronowo Miasto. Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 38/TZ/2019 w dniu 25 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 245/14, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz. Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 4KW/2019 w dniu 19 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego na części dz. nr 34/3, obręb 59 przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 37/TZ/2019 w dniu 19 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kabiny sekcyjnej Lipienica wraz z sieciami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 66/1, obręb 0009 Lipienica, gmina Świekatowo. Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 36/TZ/2019 w dniu 13 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 174 (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 w Grupie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, w tym budową kanalizacji teletechnicznej ze studniami oraz zagospodarowaniem terenu, na dz. nr 3/152, obręb 0006 Grupa Plac, gmina Dragacz. Szczegóły