Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 33/TZ/2020 w dniu 7 października 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Piła, Gostycyn, Kamienica na dz. nr: 421/7, 421/8, 421/9 i 421/10, obręb 0002 Gostycyn, gmina Gostycyn. Szczegóły
Artykuł 08.10.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/KW/2020 w dniu 7 października 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) 110 kV relacji PT Serock – RS Świekatowo wraz z traktem światłowodowym oraz osprzętem towarzyszącym na dz. nr 231/51, obręb Świekatowo; na dz. nr: 72, 70, 71, 73, obręb Małe Łąkie; na dz. nr: 76/3, 87, 88, 89, 90/1, 91/3, 91/4, 92, 91/2, 120, 112/2, obręb Lubania-Lipiny, gmina Świekatowo oraz na dz. nr: 245/11, 246/1, 162/2, 162/1, 163, 164/1, 165/4, 165/1, 166, 169/4, 169/3, 170, 175, 176, 245/13, 244, obręb Serock, gmina Pruszcz. Szczegóły
Artykuł 08.10.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 51/CP/2020 w dniu 7 października 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 160 w ulicy Fordońskiej na dz. nr 173, obręb 342 w Bydgoszczy. Szczegóły