Organizacje pozarządowe – Konkursy / tryb pozakonkursowy

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.11.2019 Oferta z dnia 08.11.2019 r. złożona przez Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Oferta z dnia 23.09.2019 r. złożona przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Potrzebującym „Dzięki Wam” Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert 27/2019 Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Oferta z dnia 1.08.2019 r. złożona przez Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Oferta z dnia 24.07.2019 r. złożone przez Fundacja „Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne” Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Oferta z dnia 18.07.2019 r. złożona przez Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 27/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Oferta z dnia 18 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Oferta złożona w trybie uproszczonym w dniu 11 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Wyniki konkursu 13/2019 Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Oferta z dnia 23.05.2019 r. złożona przez Caritas Diecezji Toruńskiej Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Oferta z dnia 13.05.2019 r. złożona przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym Od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym Oraz Ofiarom Przemocy „Alwernia” Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Oferta z dnia 23.04.2019 r. złożona przez Stowarzyszenie „zespolaki” Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Oferta z dnia 18.04.2019 r. złożona przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Wyniki otwartego konkursu nr 18/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 15/2019 Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Oferta z dnia 3 kwietnia 2019 r. złożona przez Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Oferta z dnia 29 marca 2019 r. złożona przez Parafialny Klub Seniora im. Jana Pawła II Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Oferta z dnia 02.04.2019 r. złożona przez Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Oferta z dnia 28.03.2019 r. złożona przez Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki Szczegóły