Planowanie przestrzenne – Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Prace nad nowym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – karty informacyjne o środowisku Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Prace nad nowym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 17.02.2015 Obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego województwa z 2003 roku Szczegóły