Rolnictwo i obszary wiejskie – Ochrona gruntów rolnych

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.02.2016 Budowa lub modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Ochrona Gruntów Rolnych Szczegóły