Ruch drogowy – Przewóz towarów niebezpiecznych

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 08.06.2018 Wymiana zaświadczenia ADR na podstawie posiadanych uprawnień wydanych przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Wykaz podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.03.2016 Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.03.2016 Wydanie wtórnika zaświadczenia ADR Szczegóły