Interpelacje i zapytania (VI kadencja 2019)

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.10.2019 zapytanie radnego Tadeusza Pogody w sprawie terminów realizacji inwestycji na poszczególnych drogach wojewódzkich w powiecie świeckim – KS-S.0003.42.2019 Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie podania konkretnych terminów realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich – KS-S.0003.41.2019 Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie zwiększenia dostępności obiektów zabytkowych dla turystów – KS-S.0003.40.2019 Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 interpelacja radnego Wojciecha Szczęsnego w sprawie ujęcia drugiego etapu budowy obwodnicy Mogilna w budżecie województwa na rok 2020 – KS-S.0003.39.2019 Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 interpelacja radnego Wojciecha Szczęsnego w sprawie dotacji celowej na likwidację skutków składowania odpadów w miejscowości Wszedzień w gminie Mogilno – KS-S.0003.37.2019 Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie renowacji figurki Matki Boskiej we Włocławku – KS-S.0003.36.2019 Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie sytuacji finansowej w spółce Uzdrowisko Ciechocinek S.A. – KS-S.0003.35.2019 Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie sytuacji kadrowo-płacowej w spółce Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku – KS-S.0003.34.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 zapytanie radnego Stanisława Pawlaka w sprawie organizacji transportu samochodowego – KS-S.0003.33.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy – KS-S.0003.32.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 zapytanie radnego Jerzego Gawędy w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia Stowarzyszenia „Sanctus Paulus” – KS-S.0003.31.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Michała Czepka w sprawie pilnego remontu linii kolejowej nr 207 na odcinku od Grudziądza do Gardei – KS-S.0003.30.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Marka Hildebrandta w sprawie pilnego remontu drogi wojewódzkiej nr 543 na odcinku Brodnica – Jabłonowo Pomorskie – KS-S.0003.29.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie udzielenia wsparcia rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski suszy poprzez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe Salutaris – KS-S.0003.28.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie wniosku Samorządu Województwa o dofinansowanie linii autobusowych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – KS-S.0003.27.2019 Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie planowanego połączenia Oddziału Wewnętrznego I i Oddziału Wewnętrznego III w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku – KS-S.0003.26.2019 Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie przekierowania środków w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dotacje kosztów wymiany starych pieców i kotłów węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych – KS-S.0003.25.2019 Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie realizacji umowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bydgoszczy w ramach projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” – II etap – KS-S.0003.24.2019 Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 interpelacja radnego Jacka Chmarzyńskiego w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w Przysiersku na drodze wojewódzkiej nr 240 – KS-S.0003.23.2019 Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 interpelacja radnego Michała Czepka w sprawie wsparcia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu – KS-S.0003.22.2019 Szczegóły