Interpelacje i zapytania (VI kadencja 2020)

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2020 zapytanie radnego Łukasza Krupy w sprawie połączenia kolejowego (szprycha nr 1) województwa kujawsko-pomorskiego z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym – KS-S.0003.27.2020 Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 interpelacja radnego Pawła Zgórzyńskiego w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 543 relacji Paparzyn – Szabda – KS-S.0003.26.2020 Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 interpelacja radnego Pawła Zgórzyńskiego w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 557 relacji Lipno – Rypin – KS-S.0003.25.2020 Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie konieczności podjęcia dalszych działań w zakresie wybudowania przeprawy mostowej przez Wisłę w Siarzewie– KS-S.0003.24.2020 Szczegóły
Artykuł 14.09.2020 interpelacja radnego Jarosława Katulskiego w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych wzdłuż linii 201 – KS-S.0003.23.2020 Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 zapytanie radnego Łukasza Krupy w sprawie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku – KS-S.0003.22.2020 Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 interpelacja radnej Katarzyny Lubańskiej w sprawie udzielenia informacji na temat rozliczenia finansowego i realizacji umowy w zakresie przedmiotowym na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno – KS-S.0003.21.2020 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie podjęcia pilnych działań poprawiających połączenia kolejowe gminy Śliwice z Tucholą i Bydgoszczą – KS-S.0003.20.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 interpelacja radnego Jarosława Katulskiego w sprawie pilnego remontu drogi wojewódzkiej nr 237 na odcinku Łyskowo – Gostycyn – KS-S.0003.19.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie uchwały dotyczącej wprowadzenia na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji – KS-S.0003.18.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie niewykonywania obowiązkowego koszenia poboczy i rowów w pasach drogowych dróg wojewódzkich – KS-S.0003.17.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 zapytanie radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie dofinansowania prac związanych ze zbiornikami małej retencji ze środków unijnych – KS-S.0003.16.2020 Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 interpelacja radnej Małgorzaty Taranowicz w sprawie wsparcia finansowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzu – KS-S.0003.15.2020 Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie zmiany projektu utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologicznego w Smukale – KS-S.0003.14.2020 Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 interpelacja radnego Łukasza Krupy w sprawie projektu rozbudowy Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową – KS-S.0003.13.2020 Szczegóły
Artykuł 22.04.2020 zapytanie radnego Stanisława Pawlaka w sprawie realizacji inwestycji dot. przygotowania koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem – KS-S.0003.12.2020 Szczegóły
Artykuł 22.04.2020 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie wsparcia Portu Lotniczego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy – KS-S.0003.11.2020 Szczegóły
Artykuł 22.04.2020 zapytanie radnego Marka Witkowskiego w sprawie umożliwienia bezpiecznego handlu produktami rolniczymi na gminnych i miejskich targowiskach – KS-S.0003.10.2020 Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 interpelacja radnego Romana Jasiakiewicza w sprawie utworzenia funduszu wsparcia dla ludzi kultury – KS-S.0003.9.2020 Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 zapytanie radnego Michała Czepka w sprawie wsparcia kujawsko-pomorskich przedsiębiorców poprzez Fundusze Poręczeń Kredytowych działające w największych miastach województwa kujawsko-pomorskiego – KS-S.0003.8.2020 Szczegóły