Interpelacje i zapytania (VI kadencja 2021)

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.04.2021 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie sytuacji kadrowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – KS-S.0003.4.2021 Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie organizacji kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – KS-S.0003.3.2021 Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Zapytanie radnego Marka Witkowskiego w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich nr 241 i nr 189 – KS-S.0003.2.2021 Szczegóły
Artykuł 27.01.2021 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie utylizacji przeterminowanych środków ochrony roślin – KS-S.0003.1.2021 Szczegóły