Transport Publiczny

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2020 Sprawozdania zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Informacja o przedłużeniu do 31 grudnia 2020 r. terminu obowiązywania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Informacja o przedłużeniu do 31 grudnia 2019 r. terminu obowiązywania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych Szczegóły
Artykuł 13.10.2016 Informacja o przedłużeniu do 31 grudnia 2018 r. terminu obowiązywania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Sprawozdania zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Informacja dotycząca bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu kolejowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 Wydawanie i zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 Finansowanie dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych w pozamiejskiej publicznej komunikacji w krajowym transporcie drogowym Szczegóły