Zamówienia publiczne – Inne informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.03.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja z 22.03.2021 r. Szczegóły
Artykuł 12.02.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 r. aktualizacja z 12.02.2021 r. Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 r. aktualizacja z 03.02.2021 r. Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.10.2020 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Informacja o zawarciu umowy Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Informacja o zamiarze zawarcia umowy Szczegóły
Artykuł 29.05.2020 Informacja o unieważnieniu wstępnego zapytania na dostawę maseczek medycznych w przewidywanej ilości 150.000 do 160.000 sztuk Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Rozpoznanie rynku Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Informacja o zamiarze zawarcia umowy Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zapytanie szacunkowe Materiały Biurowe na 2020-2021 Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Informacja o zawarciu umowy Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Informacja o zamiarze zawarcia umowy Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ ZAWARTEJ W INFORMACJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera do projektu „W Kujawsko-Pomorskim Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe” Szczegóły