Zamówienia publiczne – Inne informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.10.2019 Zapytanie szacunkowe Materiały Biurowe na 2020-2021 Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Informacja o zawarciu umowy Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Informacja o zamiarze zawarcia umowy Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ ZAWARTEJ W INFORMACJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera do projektu „W Kujawsko-Pomorskim Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe” Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Wstępne szacunkowe rozeznanie cenowe w związku z planowanym zakupem środków czystości Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Wstępne szacunkowe rozeznanie rynku w związku z planowanym zakupem materiałów biurowych Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Informacja w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w postępowaniu WZP.272.69.2015 Szczegóły
Artykuł 06.10.2017 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Informacja o udzieleniu zamówienia Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Szczegóły