Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.03.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia polegającego na “Implementacji bazy danych GIS (geographic information system) parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim do platformy internetowej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Szacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. Organizacja wydarzeń promocyjnych (rajdy i konferencja), dot. turystyki rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Przedłużenie gwarancji serwerów firmy HP Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 Zapytanie ofertowe na publikację w 2020 roku w prasie regionalnej ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Zaproszenie do przedłożenia szacunkowej wartości zamówienia dotyczącego analizy „Koncepcja ostatniej mili dla Węzła Logistycznego Bydgoszcz”. Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę doradczo-wdrożeniową, w zakresie przygotowania oraz nadzoru nad realizacją zadania: „Koncepcja rozwoju produktów turystyki aktywnej, z uwzględnieniem turystyki rowerowej na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Artykuł 13.02.2020 Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji, dla Partnera projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Zapytanie ofertowe na realizację transportu medycznego osób chorych psychicznie Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Zapytanie ofertowe na koordynację działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących oferty Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie felietonu z prezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche, które odbędą się w dniach 17-26 stycznia 2020 roku w Berlinie. Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Zaproszenie do przedłożenia szacunku dotyczącego oszacowania kosztów wykonania felietonu Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Zakup i dostarczenie przyrodniczych zestawów kreatywnych na potrzeby realizacji projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym !” Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi opracowania i wydruku katalogu produktów eksportowych województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Wykonanie weryfikacji mającej na celu wskazanie terenów w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w oparciu o obowiązującą uchwałę nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zapytanie ofertowe – Udzielenie licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej przez okres 12 miesięcy Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia realizacji zadania pn. ”Opracowanie bazy danych geoinformacyjnych do projektu uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów do kategorii”. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące druku wraz z przygotowaniem do druku publikacji pokonferencyjnej pod tytułem „ Ewaluacja – obowiązek czy klucz do uproszczeń w realizacji programów operacyjnych” Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie przyrodniczych zestawów kreatywnych na potrzeby realizacji projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym !” Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Szacowanie wartości zamówienia na planowaną dostawę prasy i wydawnictw w ramach prenumeraty w 2020 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego Szczegóły