Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.08.2020 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia pn. ,,Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu”, działka nr: 160/2, 165/1, 162/1, 164/1, 171/2, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji. Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie 3 portali internetowych wraz z usługą hostingu dla projektów realizowanych przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Kultura w zasięgu 2.0”, „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej I – Etap”. Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Zapytanie ofertowe na przedłużenie posiadanych 1200 licencji oraz dokupienie 100 licencji na program antywirusowy marki ESET na okres 12 miesięcy Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie cyklicznych dezynfekcji przez zamgławianie pomieszczeń w budynkach Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.07.2020 Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie 3 portali internetowych wraz z usługą hostingu dla projektów realizowanych przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Kultura w zasięgu 2.0”, „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej I – Etap”. Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zapytanie ofertowe – Organizacja wydarzeń promocyjnych dotyczących mobilności rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim (konferencja, dwa rajdy rowerowe Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Zapytanie ofertowe na opracowanie inwentaryzacji budowlanej oraz dokumentacji konserwatorskiej – badania architektoniczne dla „Młyna Górnego” w Grudziądzu Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy pt. Koncepcja ostatniej mili dla Węzła logistycznego Bydgoszcz (Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski oraz Terminal Intermodalny Emilianowo), w ramach projektu COMBINE. Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Przedmiotem zapytania jest realizacja badań laboratoryjnych próbek materiału biologicznego (RNA SARS-CoV-2) oraz transport materiału biologicznego Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Zapytanie ofertowe na opracowanie inwentaryzacji budowlanej oraz dokumentacji konserwatorskiej – badania architektoniczne dla „Młyna Górnego” w Grudziądzu Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Zaproszenie do przedłożenia szacunkowej wartości zamówienia dotyczącego analizy „Koncepcja ostatniej mili dla Węzła Logistycznego Bydgoszcz”. Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji rozwoju produktów turystyki aktywnej (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej) na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usług doradztwa technicznego w ramach realizacji zadań w projekcie pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej– I etap” Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Szacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. „Opracowanie koncepcji rozwoju produktów turystyki aktywnej (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej) na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim”. Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Zakup i dostawa 5 szt. rowerów z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Ekologiczny edukator szkolny – Edycja 2020” w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia polegającego na “Implementacji bazy danych GIS (geographic information system) parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim do platformy internetowej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Szacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. Organizacja wydarzeń promocyjnych (rajdy i konferencja), dot. turystyki rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Przedłużenie gwarancji serwerów firmy HP Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 Zapytanie ofertowe na publikację w 2020 roku w prasie regionalnej ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Zaproszenie do przedłożenia szacunkowej wartości zamówienia dotyczącego analizy „Koncepcja ostatniej mili dla Węzła Logistycznego Bydgoszcz”. Szczegóły