Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.05.2021 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentu pn. „Obszary ciszy w regulacjach prawnych UE i prawie krajowym oraz jako potencjał dla rozwoju turystyki”. Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Zapytanie ofertowe – Organizacja konferencji i rajdów rowerowych mających na celu upowszechnianie dokumentu pn. Plan Działania dla rozwoju produktów turystyki aktywnej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej, na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 21.04.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dotyczącej pozyskania i wstępnego opracowania danych z urządzeń mobilnych (tj. informacje charakteryzujące użytkowników smartfonów oraz tabletów w określonych lokalizacjach) Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do złożenia oferty na publikację w 2021 roku ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym Szczegóły
Artykuł 02.03.2021 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej, dotyczącej organizacji pilotażowych rejsów towarowych dolną Wisłą (MDW E40 i E70) Szczegóły
Artykuł 25.02.2021 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej, dotyczącej organizacji pilotażowych rejsów towarowych dolną Wisłą (MDW E40 i E70) Szczegóły
Artykuł 24.02.2021 Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi wsparcia eksperckiego (2 ekspertów – tzw. „dwie pary oczu”) przy weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w przedmiocie zgodności dokumentacji aplikacyjnej z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/pomocy de minimis dla projektu: „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim”. Szczegóły
Artykuł 24.02.2021 Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi wsparcia eksperckiego (2 ekspertów – tzw. „dwie pary oczu”) przy weryfikacji wniosków o powierzenie grantów, w przedmiocie oceny wykonalności finansowej i ekonomicznej, dla projektu: „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim”. Szczegóły
Artykuł 18.02.2021 Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej, dotyczącej organizacji pilotażowych rejsów towarowych dolną Wisłą (MDW E40 i E70) Szczegóły
Artykuł 07.01.2021 Zapytanie ofertowe na transport medyczny osób chorych psychicznie Szczegóły
Artykuł 05.01.2021 Zapytanie ofertowe na koordynację działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących oferty administratorów obiektów znajdujących się na Szlaku Piastowskim w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 10.12.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na organizacji dwóch pilotażowych rejsów towarowych na Międzynarodowej Drodze Wodnej E40 i E70, na odcinku porty morskie (Gdańsk, Gdynia) – województwo kujawsko-pomorskie (rejon od Chełmna do Torunia). Szczegóły
Artykuł 13.11.2020 Zapytanie ofertowe na Opracowanie Planu Działania (Action Plan) dla rozwoju turystyki aktywnej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej, na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 28.10.2020 Zapytanie ofertowe na zakup Systemu Informacji Prawnej z licencją na 12 miesięcy Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Rozeznanie rynku – szacownie wartości zamówienia Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Przygotowanie i dostawa pomocy edukacyjnych i promocyjnych na potrzeby realizacji projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym !” Szczegóły
Artykuł 12.10.2020 Zapytanie ofertowe na objęcie opieką serwisową 25 sztuk kserokopiarek w zakresie zapewnienia materiałów eksploatacyjnych, dokonywania przeglądów konserwacyjnych, wsparcia w zakresie oprogramowania zarządzającego wydrukiem Szczegóły
Artykuł 30.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup projektora, ekranu, uchwytu sufitowego wraz z akcesoriami oraz usługą montażu Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup na zakup oprogramowania pomocy zdalnej BeyondTrust Remote Support Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup Systemu Informacji Prawnej z licencją na 12 miesięcy Szczegóły