Zamówienia publiczne

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 28.03.2018 Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę portalu mapowego, zbudowanego w ramach projektu “Infostrada Kujaw i Pomorza” „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.03.2018 Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby Dni Otwartych Funduszy Europejskich Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.03.2018 Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie systemów informatycznych typu repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum” Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.03.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 12 pięciodniowych pobytów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.03.2018 Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.03.2018 Wykonanie wraz z oznakowaniem oraz dostarczenie parasoli na bieżące potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako narzędzi promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.03.2018 Przygotowanie i dostawa edukacyjnych pomocy naukowych oraz innych materiałów wspomagających edukację przyrodniczą z podziałem na części Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.03.2018 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych: „Paszport turystyczny” (1 edycja) i „Inauguracja sezonu turystycznego” (3 edycje). Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.03.2018 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.03.2018 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu Młyn Kultury – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.02.2018 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.02.2018 Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Wykonanie kompleksowych prac budowlanych na potrzeby realizacji robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej: Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr – Utworzenie „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu” Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.02.2018 Przygotowanie i dostawa edukacyjnych pomocy naukowych oraz innych materiałów wspomagających edukację przyrodniczą Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.02.2018 Zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na lata 2018-2019 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.02.2018 Dialog techniczny – analizy sytuacji gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.02.2018 Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019 Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.01.2018 Zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na lata 2018-2019 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.01.2018 Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.01.2018 Świadczenie usługi cateringowej i zapewnienie obiadów oraz najem sali dla 20 osób podczas 8 jednodniowych szkoleń dla przedsiębiorców, zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły