Zamówienia publiczne

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 10.02.2017 Zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.01.2017 Kompleksowa usługa w zakresie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego w sprawach związanych z realizacją PROW 2014-2020, PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz poprzednich okresów programowania Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.01.2017 Informacja w sprawie unieważnienia postępowania na zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.01.2017 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej, telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do internetu. Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.01.2017 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM – PLATFORMA MULTIMODALNA Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.12.2016 Wykonanie analizy, opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności dla projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw”, który przygotowywany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.12.2016 Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.11.2016 Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.11.2016 Zakup i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zadanie: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 – Koszty Instytucji Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.11.2016 Wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym dla wykonania remontu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku, ul. Stanisława Staszica 7, 87-720 Ciechocinek Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.11.2016 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na lata 2017-2019 Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie cateringu Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie ochrony podczas organizacji wydarzenia „Dni kariery 2016″ Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.11.2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.10.2016 Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.09.2016 Opracowanie elementów strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej. Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.09.2016 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla max. 1100 beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.09.2016 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020” Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.09.2016 Dostarczenie 2000 sztuk świeżych tuszek gęsi białej kołudzkiej. Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.09.2016 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej o szerokim zasięgu informującej o perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły