Zdrowie

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.07.2020 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawiadamia o zawarciu w dniu 25.06.2020 r. umowy UM_DZ.273.4.150.2020 z Instytutem Genetyki Sądowej Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie masek chirurgicznych, kombinezonów, rękawiczek, masek EEP2/FFP3 oraz fartuchów barierowych, których zakup zostanie sfinansowany w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Aktualizacja wyników otwartego konkursu ofert nr 3/2020 – 2 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Aktualizacja wyników konkursu ofert nr 10/2020 – 2 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Wyniki konkursu ofert nr 2 na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Wyniki uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawiadamia o zamiarze zawarcia umowy z Instytutem Genetyki Sądowej Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Zapytanie Ofertowe pt. „Wydruk naklejek, plakatów i wykonanie tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Ogłoszenie uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Ogłoszenie konkursu ofert nr 2 na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Wyniki konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBs i na obecność przeciwciał anty-HCV) Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Wyniki konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 14.04.2020 Wyniki konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 14.04.2020 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Raporty końcowe z realizacji programów polityki zdrowotnej Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Wyniki konkurs ofert nr 5/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Wyniki konkursu ofert nr 4/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Wyniki konkursu ofert nr 16/2020 Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Wyniki konkursu ofert nr 10/2020 Szczegóły