Zdrowie

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.10.2020 Zapytanie Ofertowe – Zakup testów kasetkowych wykrywających antygen SARS-CoV-2 Szczegóły
Artykuł 09.10.2020 Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie masek chirurgicznych Szczegóły
Artykuł 06.10.2020 Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie masek FFP2/FFP3 Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 Zaproszenie do składania ofert – dostawa rękawiczek Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Zapytanie Ofertowe pt. „Wydruk naklejek, plakatów i wykonanie tablic informacyjnych oraz magnesów w ramach realizacji projektu pn. Doposażenie szpitali w Województwie Kujawsko -Pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie mebli biurowych w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” Szczegóły
Artykuł 27.08.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” – rękawiczki Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” – fartuchy barierowe Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 Zapytanie ofertowe – zakup i dostarczenie mebli biurowych w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych i wyposażenia biurowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawiadamia o zawarciu w dniu 25.06.2020 r. umowy UM_DZ.273.4.150.2020 z Instytutem Genetyki Sądowej Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie masek chirurgicznych, kombinezonów, rękawiczek, masek EEP2/FFP3 oraz fartuchów barierowych, których zakup zostanie sfinansowany w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Aktualizacja wyników otwartego konkursu ofert nr 3/2020 – 2 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Aktualizacja wyników konkursu ofert nr 10/2020 – 2 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Wyniki konkursu ofert nr 2 na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Wyniki uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawiadamia o zamiarze zawarcia umowy z Instytutem Genetyki Sądowej Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy Szczegóły