Decyzja nr 2/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku o powołaniu na V kadencję Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Decyzją nr 2/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku powołano na V kadencję Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w następującym składzie:

1) Pani Aleksandra Poeplau – Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny – przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

2) Pani Barbara Tuptyńska – przedstawiciel Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski;

3) Pan Zbigniew Terpiłowski – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski;

4) Pan Jan Schwarz – przedstawiciel Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”;

5) Pani Justyna Przybyłowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie;

6) Pani Wiesława Stafiej – przedstawiciel Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”;

7) Pan Krzysztof Kranz – przedstawiciel Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

V kadencja Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych rozpocznie się od dnia 25 września 2019 roku.

Marszałek Województwa
Piotr Całbecki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian