Decyzja nr 5/2018 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV kadencji na lata 2015-2019

Decyzja nr  5/2018 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV kadencji na lata 2015-2019

 

Na podstawie art. 44a i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad
do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560),

postanawiam co następuje:

  • 1

W celu uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powołuję pana Jana Schwarz, rekomendowanego przez Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”.

  • 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Marszałek Województwa

          Piotr Całbecki

 

 

Informacje

Rejestr zmian