Dofinansowanie zadań z turystyki

Zachęcamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie turystyki do składania wniosków o dofinansowanie zadań publicznych.

W celu sporządzenia oferty oraz prawidłowego przygotowania zadania należy zapoznać się z Regulaminem otwartego konkursu ofert nr 11/2018 pn. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz Procedurami zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych. Powyższe dokumenty oraz pozostałe ważne informacje znajdują się na stronie dedykowanej organizacjom pozarządowym pod adresem http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/

W kwestiach dotyczących konkursu można kontaktować się z Biurem ds. Rozwoju Turystyki – tel. 56 62 18 453, e-mail m[dot]wisniewski[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Zapytania dotyczące generatora ofert proszę kierować do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – tel. 571 293 076, 571 293 077, ngo[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian