Dotowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

  • Wydział Departament Rolnictwa i Geodezji
  • Termin załatwienia Na podstawie umowy dotacji pomiędzy województwem a jednostkami samorządu terytorialnego lub właścicielami gospodarstw rolnych posiadajacych nr identyfikacyjny producenta rolnego.
  • Osoba kontaktowa Dorota Sierakowska tel. (56) 621 59 33, 784 994 946, Łukasz Domski tel. 728 494 320, Magdalena Masewicz tel. (56) 621 59 33, 784 951 983
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

   lub składać osobiście:
   2. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – (Punkt Informacyjno-Podawczy)
   3. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń - pok. 608 – V piętro (Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Geodezji)
  • Telefon kontaktowy (56) 621 59 33, 728 494 320
  • Miejsce odbioru DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI
   ul. Targowa 13/15
   87-100 TORUŃ
  • Wymagane dokumenty Wniosek zawierający:
   • wnioskodawcę,
   • przedsięwzięcie (tylko jednego rodzaju) oraz przyczyny jego podjęcia,
   • rodzaj i rozmiar prac niezbędnych do wykonania, z dokumentacji technicznej
   • termin realizacji przedsięwzięcia,
   • koszt wykonania planowanych prac,
   • udział własny w kosztach realizacji przedsięwzięcia.

   Do wniosku należy dołączyć:
   • wyrys z mapy ewidencji gruntów, na której należy określić lokalizację i ewentualne etapy realizacji projektowanych prac,
   • wypis z Rejestru Ewidencyjnego Gruntów i Budynków dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie, potwierdzający własność,
   • zatwierdzony przez Wnioskodawcę przedmiar planowanych robót lub kosztorys inwestorski.
  • Opłaty Nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

   O udzielenie dotacji mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego lub właściciele gospodarstw rolnych posiadających nr identyfikacyjny producenta rolnego .

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
   (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1326).

   Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 47/2190/19
   z dnia 6 grudnia 2019 r.

    

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian