Ex DIGITALIS Salon 2017 – Rok rzeki Wisły – Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Data złożenia :  22. 05.2017 r.

Nazwa oferenta: Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg  Toruński  (ul. Adama Asnyka 16B/27, Toruń )

Nazwa zadania: Ex DIGITALIS Salon 2017 –  Rok rzeki Wisły

Proponowana kwota dofinansowania:  4.500,00  zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3

do dnia  1 czerwca 2017 r.   

Marzanna Olszewska tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie. pl
Marzenna Kryńska     tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie. pl

do pobrania oferta:

termin ważności  26.05.  –  1.06.2017  r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian