Formularze do wypełnienia stanowiące tabele do załącznika nr 1 do uchwały Nr 28/1199/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Poniżej został zamieszczony tekst uchwały Nr 28/1199/20 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 21.07.2020 r. z uzasadnieniem i załącznikami oraz tabele do załącznika nr 1 w wersji edytowalnej do pobrania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian