porządek obrad VI sesji Sejmiku WK-P – 27 maja 2019 r.

Porządek obrad VI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 maja 2019 r.
  1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
  2. Sprawy proceduralne:
- stwierdzenie quorum, - przyjęcie protokołu V sesji sejmiku.
  1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
  2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
  3. Rozpatrzenie raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącego sejmiku – druk nr 4/19:
  • prezentacja raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r.*
  • debata nad raportem,
  • głosowanie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącego sejmiku – druk nr 4/19.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – projekt przewodniczącego sejmiku – druk nr 5/19 oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącego sejmiku – druk nr 6/19: a) zapoznanie się z: - sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok*, - sprawozdaniem finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok, - sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego łącznego sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok; - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa, - informacją o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku*, - wnioskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego; b) dyskusja i rozpatrzenie: - sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok; c) głosowanie uchwał: - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – projekt przewodniczącego sejmiku – druk nr 5/19 (załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.), - w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącego sejmiku – druk nr 6/19. 7. Informacja dotycząca Studium lokalizacyjnego platformy multimodalnej Bydgoszcz – Solec Kujawski, w kontekście terminala multimodalnego – węzła logistycznego Bydgoszcz – przedstawia marszałek Piotr Całbecki. 8. Sprawozdanie z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” – projekt zarządu województwa – druk nr 34/19. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2019/2020 do 2022/2023 – projekt zarządu województwa – druk nr 35/19. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na Start!” na lata 2019-2021 – projekt zarządu województwa – druk nr 36/19. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nakło nad Notecią – projekt zarządu województwa – druk nr 37/19. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia – projekt zarządu województwa – druk nr 38/19. 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich – projekt zarządu województwa – druk nr 39/19. 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich – projekt zarządu województwa – druk nr 40/19. 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki – projekt zarządu województwa – druk nr 41/19. 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt zarządu województwa – druk nr 42/19. 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia – projekt zarządu województwa – druk nr 43/19. 19. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach. 20. Interpelacje i zapytania Radnych. 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 22. Wolne głosy i wnioski. 23. Zamknięcie sesji.  

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>