porządek obrad XVIII sesji Sejmiku WK-P – 8 kwietnia 2020 r.

Porządek obrad XVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 kwietnia 2020 r.
 1. Otwarcie sesji – początek godz. 11.00 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 1. Sprawy proceduralne:
- stwierdzenie quorum, - przyjęcie protokołu: XIV, XV sesji sejmiku.
 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych przez zarząd województwa w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 4. Raport z wykonania w 2019 r. „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020” – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 5. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu pod nazwą „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2019 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu udzielania pomocy de minimis w formie pożyczek i poręczeń ze środków zwróconych z regionalnych programów operacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim” – projekt zarządu województwa – druk nr 26/20.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2019 r. – projekt zarządu województwa – druk nr 16/20.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu – projekt zarządu województwa – druk nr 21/20.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej – projekt zarządu województwa – druk nr 19/20.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej – projekt zarządu województwa – druk nr 20/20.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na lata 2020-2022 – projekt zarządu województwa – druk nr 15/20.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 – projekt zarządu województwa – druk nr 17/20.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 18/20.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 22/20.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 23/20.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 24/20.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku – projekt zarządu województwa – druk nr 25/20.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 1/20.
 19. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne głosy i wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.
  - materiały dostępne również na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl; zakładka: sesje

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>