Wykaz departamentów

Kancelaria Sejmiku dyrektor:  Andrzej Mazur tel. 56 62 18 285 sekretariat ks.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń pokój: 256 Plik do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Kancelarii Sejmiku Gabinet Marszałka dyrektor: Beata Sawińska tel. 56 62 18 490 sekretariat gm.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń pokój: 232 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Gabinetu Marszałka Departament Audytu i Kontroli Zarządczej dyrektor:  Joanna Zoń tel. 56 62 18 627 sekretariat kz.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń pokój: 158 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Audytu i Kontroli Zarządczej Departament Cyfryzacji dyrektor: Sławomir Kozłowski tel. 56 62 18 792 sekretariat dc.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń pokój: 22 Departament Edukacji dyrektor: Czesław Ficner tel. 56 62 18 779 sekretariat ek.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń pokój: 60 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Edukacji Departament Finansów dyrektor: Paweł Adamczyk Skarbnik Województwa tel. 56 62 18 310 sekretariat finanse@kujawsko-pomorskie.pl Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń pokój: 317 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Finansów Departament Funduszy Europejskich dyrektor:  Rafał Pietrucień tel. 56 62 18 528 sekretariat fe.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń pokój: 338 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Funduszy Europejskich Departament Infrastruktury Drogowej dyrektor: Mirosław Graczyk tel. 56 62 18 350 sekretariat id.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl Wały Gen. Sikorskiego 15, 87-100 Toruń pokój: 2 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Infrastruktury Drogowej Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich dyrektor: Agnieszka Tuczyńska tel. 56 62 18 646 sekretariat wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń pokój: 168 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego dyrektor: Jerzy Janczarski tel. 56 62 15 807 sekretariat kom. 608 453 368 kn.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń pokój: 55 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Organizacyjny dyrektor: Łukasz Walkusz tel. 56 62 18 311 sekretariat or.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń pokój: 123 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Organizacyjnego Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego dyrektor: Adam Stańczyk tel. 56 62 18 530 sekretariat pg@kujawsko-pomorskie.pl Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń pokój: 352a Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Departament Promocji dyrektor: Edyta Macieja-Morzuch tel. 56 62 18 477 sekretariat ps.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń pokój: 229a Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Promocji Departament Rolnictwa i Geodezji dyrektor: Wiesław Czarnecki tel. 56 62 18 380 sekretariat kom. 784 994 965 rw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń pokój: 608 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Rolnictwa i Geodezji Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich dyrektor: Elżbieta Siemiątkowska tel. 56 65 21 811 sekretariat kom. 668 407 545 ws.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń pokój: 114 Plik do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Sportu i Turystyki dyrektor: Marcin Drogorób tel. 56 62 18 212 sekretariat st.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń Pokój: 5 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Sportu i Turystyki Zarządzenie nr 72/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 15 października 2019 r. zmieniające regulamin wewnętrzny departamentu Departament Spraw Społecznych dyrektor: Krystyna Żejmo-Wysocka tel. 56 65 21 896 sekretariat se.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń pokój: 18 (główny budynek) Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Spraw Społecznych Departament Środowiska dyrektor: Małgorzata Walter tel. 56 62 18 571 sekretariat kom. 784 994 165 sg.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń pokój: 203 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Środowiska Departament Transportu dyrektor: Tomasz Moraczewski tel. 56 62 18 560 sekretariat tr.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń pokój: 416 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Transportu Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dyrektor: Barbara Jesionowska tel. 56 62 18 700 sekretariat RPO rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń pokój: 303 tel. 56 621 25 99 sekretariat EFS ef.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń pokój: 250 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Współpracy Międzynarodowej dyrektor: Sylwia Tubielewicz-Olejnik tel. 56 62 18 342 sekretariat dw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń pokój: 435 Plik do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Współpracy Międzynarodowej Departament Zdrowia dyrektor:  Małgorzata Wiśniewska tel. 56 621 25 88 sekretariat dz.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń pokój: 29 (główny budynek) Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Departamentu Zdrowia Wydział Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dyrektor: Anna Sąsiadek-Chuchra tel. 56 656 11 29 sekretariat kom. 664-036-145 certyfikacjarpo@kujawsko-pomorskie.pl ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń pokój: 5 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Wydziału Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Kontroli dyrektor: Alfred Rak tel. 56 62 18 459 wkr.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń pokój: 21 Plik do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Wydziału Kontroli Wydział Koordynacji RLKS dyrektor: Bartosz Szymański tel. 56 62 12 538 sekretariat rlks.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B, 87-100 Toruń pokój: 4 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Wydziału Koordynacji RLKS Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego naczelnik: Olgierd Sobkowiak tel. 56 62 18 281 o.sobkowiak@kujawsko-pomorskie.pl Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń pokój: 337a Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Wydziału Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Biuro Radców Prawnych kierownik: Anna Piątkowska tel. 56 62 18 427 sekretariat Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń pokój: 241 Pliki do pobrania: Regulamin wewnętrzny i schemat organizacyjny Biura Radców Prawnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>