porządek obrad XXIX sesji Sejmiku WK-P - 20 lutego 2017 r.

Porządek obrad XXIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 lutego 2017 r.
 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:
- stwierdzenie quorum, - przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Sejmiku.
 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja na temat oceny bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r. – przedstawia komendant Wojewódzki Policji insp. Paweł Spychała.
 4. Informacja o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2016 – przedstawia kujawsko-pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Janusz Halak.
 5. Informacja o stanie prac nad Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 6. Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2015 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2016 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 – projekt Zarządu Województwa.⃰
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 – projekt Zarządu Województwa.⃰
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno – projekt Zarządu Województwa – druk nr 1/17.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza – projekt Zarządu Województwa – druk nr 3/17.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz – projekt Zarządu Województwa – druk nr 4/17.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin – projekt Zarządu Województwa – druk nr 6/17.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego – projekt Zarządu Województwa – druk nr 9/17.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego – projekt Zarządu Województwa – druk nr 10/17.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mogilno – projekt Zarządu Województwa – druk nr 11/17.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brodnickiego – projekt Zarządu Województwa – druk nr 12/17.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 7/17.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 8/17.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 2/17.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 5/17.
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 13/17.
 23. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 24. Interpelacje i zapytania Radnych.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 26. Wolne głosy i wnioski.
 27. Zamknięcie sesji.
  ⃰  projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>