Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 12. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 25.03.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.03.2015
  • Data wejścia w życie 25.03.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 12/377/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Region Nauk Ścisłych” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  • Podstawa prawna wydania art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2014 r., poz. 1649), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm. ), § 20 ust. 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KLNr KL/KP/2007/1 (PRC.9012-POR-9/2007) z dnia 22 czerwca 2007 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego,a także na podstawie uchwały nr 6/190/2014 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL
  • Grupa aktów prawnych
  • Typ treściAkty prawne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>