uchwała Nr VI/125/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie udzielenia Gminie Topólka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji
  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VI
  • Data podjęcia (podpisania) 24.04.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.04.2015
  • Data wejścia w życie 24.04.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego VI/125/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie w sprawie udzielenia Gminie Topólka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.1), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr, poz. 885 z późn. zm.2),uchwały Nr 39/662/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania Funduszu Wsparcia w latach 2011-2013 (z późn. zm.3), uchwały Nr 48/863/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia20 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia rankingu gmin kwalifikujących siędo objęcia pomocąw ramach Funduszu Wsparcia w latach 2011-2013zm. uchwałą Nr 65/1375/11 z dnia 16 listopada 2011 r., uchwały Nr 3/49/12 Zarządu WojewództwaKujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wyników przeprowadzonej oceny „Założeń do przygotowania Lokalnego Programu Rozwoju w ramach Funduszu Wsparcia na lata 2011-2013”iwyboru gmin kwalifikujących siędo objęcia pomocą w ramach Funduszu Wsparcia do roku 2013 oraz uchwały Nr II 40/14Sejmiku Woj.Kuj.-Pom. z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015(z późn. zm.4)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>