Nieodpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym

  • Wydział Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Termin załatwienia • W terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku. • Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez Marszałka Województwa.
  • Osoba kontaktowa pracownik Ośrodka
  • Miejsce załatwienia 1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – (Punkt Informacyjno- Podawczy)
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   3. ul. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz - obsługiwany przez Toruń
   4. ul. Bechiego 2, p.22, 87-800 Włocławek
  • Telefon kontaktowy 56 621 25 81
  • Miejsce odbioru <ul>
   <li>Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane a także odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.</li>
   <li>Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.</li>
   </ul>
  • Wymagane dokumenty <ul>
   <li>Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276, tj.)</li>
   <li>Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. 2020 poz. 1322)</li>
   </ul>
   Do pobrania: <a href="https://umwkp.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/85/2016/03/WniosekOUdostepnZWojewZasobu.xlsx">Wniosek o udostepnienie materiałow z Wojewód. Zasobu Geodez. i Kart.(xlsx)</a> <a href="https://umwkp.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/85/2016/03/WniosekOUdostepnZWojewZasobu.xlsx">Wniosek o udostepnienie materiałow z Wojewód. Zasobu Geodez. i Kart. (pdf)</a>   <a href="https://umwkp.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/85/2016/03/InformacjaDlaOsoby-Prywatnej.pdf">Informacja Dla Osoby Prywatnej</a>                            <a href="https://umwkp.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/85/2016/03/WniosekRejPub.doc">WniosekRejPub</a>
  • Opłaty Nieodpłatnie na cele wynikające z art. 40a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276, tj.)
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi
   • Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane a także odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.
   • Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.
  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276, tj.)
   • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. 2020 poz. 1322)

   Do pobrania: Wniosek o udostepnienie materiałow z Wojewód. Zasobu Geodez. i Kart.(xlsx) Wniosek o udostepnienie materiałow z Wojewód. Zasobu Geodez. i Kart. (pdf) Informacja Dla Osoby Prywatnej WniosekRejPub

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>