Ewidencja pscyhologów

Rodzaj sprawy: Wpis psychologa do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu Rodzaj sprawy: Wpis psychologa do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu Załatwiający sprawę: Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Biuro Uprawnień Komunikacyjnych Plac Teatralny 2 nr pokoju : 158 nr telefonu : 56 62 18 582 Osoba prowadząca sprawy: Aleksandra Foks e-mail: a.foks@kujawsko-pomorskie.pl Podstawa prawna: Art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937). Wymagania: Uprawnionym psychologiem jest osoba która: posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia; ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia; nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów; została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów. Potrzebne dokumenty: wniosek o wpis do ewidencji psychologów, kopia dowodu osobistego, kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia, kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu, oświadczenie o niekaralności dowód uiszczenia opłaty (oryginał) Wymagane opłaty : 1. opłata za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów – 40 zł Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Nr konta: 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794 PKO BP SA II/O Toruń Tytułem: opłata za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów 2. opłata skarbowa za poświadczenie zgodności z oryginałem – 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej strony. Urząd Miasta Torunia Nr konta: : 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 Tytułem: Opłata skarbowa z poświadczenie zgodności z oryginałem. Załączniki: wniosek
  • Wydział
  • Termin załatwienia
  • Osoba kontaktowa
  • Miejsce załatwienia
  • Telefon kontaktowy
  • Miejsce odbioru
  • Wymagane dokumenty
  • Opłaty
  • Tryb odwoławczy
  • Uwagi
  • Podstawa prawna
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>