Karta informacyjna nr RW.28.2

Nieodpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie  geodezyjnym i kartograficznym
  • Wydział Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Termin załatwienia • W terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku. • Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez Marszałka Województwa.
  • Osoba kontaktowa pracownik Ośrodka
  • Miejsce załatwienia 1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – (Punkt Informacyjno- Podawczy)
   2. ul. Antczaka 39/41, 87-100 Toruń
   3. ul. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz - obsługiwany przez Toruń
   4. ul. Bechiego 2, p.22, 87-800 Włocławek
  • Telefon kontaktowy 56 655 31 94, 571 293 012
  • Miejsce odbioru 1. ul. Antczaka 39/41, 87-100 Toruń
   2. ul. Bechiego 2, p.22, 87-800 Włocławek
  • Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

   Formularz do pobrania na stronie
   http://geoportal.infoteren.pl
  • Opłaty Nieodpłatnie na cele wynikające z art. 40a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi
   • Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane a także odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.
   • Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.
  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>