Wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych

Wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
  • Wydział Departament Infrastruktury Drogowej
  • Termin załatwienia Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uzgodnienia propozycji zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych. Zgodnie z postanowieniami art. 7a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) opinia właściwego organu, dotycząca propozycji zaliczenia do kategorii lub ustalenia przebiegu dróg, winna być wydana w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia otrzymania wniosku.
  • Osoba kontaktowa Beata Münnich
  • Miejsce załatwienia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 353
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 368
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 353
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych;
   2. Uchwała Rady Gminy w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej wraz ze wszystkimi wymaganymi ustawą opiniami (tekst jednolity Dz. U.
   z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.);
   3. Opinie wymagane ustawą (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych – jeśli zostały wydane;
   4. Uzasadnienie potrzeby zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych;
   5. Charakterystyczne parametry, lokalizacja i znaczenie drogi, która ma być zaliczana do kategorii dróg powiatowych w sieci drogowej na terenie powiatu;
   6. Mapka z lokalizacją wnioskowanej drogi do zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych.
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) nie udzielenie opinii w wyznaczonym terminie przez wnioskodawcę uznaje się jako akceptację propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
   Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>