Informacja dotycząca bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu kolejowego

Na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia   Rady (EWG) nr 1191/69 i EWG nr 1107/70

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian