Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu i rozpoczęcie ich konsultacji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian