Informacja o wpłynięciu do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dotyczące nadpowietrznej linii wysokiego napięcia 400 kV relacji Grudziądz Węgrowo – Pelpin – Gdańsk Przyjaźń, odcinek Grudziądz Węgrowo – Pelpin.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian