Informacja o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego oraz o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/2/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu brojlerów, zlokalizowanej w miejscowości Wiktoryn, gmina Waganiec, powiat aleksandrowski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian