Informacja o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 10 lipca 2006 r., znak WSiR/DW-I-EB/6618/7/06 (ze zm.) wydanego dla P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. na eksploatację instalacji do produkcji i obróbki metali, tj. instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej przy ul. Mleczarskiej 18A w Rypinie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian