Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Park Drobiarski Spółka z o.o. Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Dębionek, gmina sadki, powiat nakielski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian