informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2016 roku, znak ŚG-IV.7222.22.2014.SN dla D&R Dispersions and Resins Sp. z o. o., ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych organicznych substancji chemicznych – tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie, zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Duninowskiej 9

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian