Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.5.2019, zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.7.2014.AM ze zm. udzielającą pozwolenia zintegrowanego Indorama Ventures Poland Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku na eksploatację instalacji do produkcji granulatu politereftalanu etylenu (PET), zlokalizowanej przy ul. Krzywa Góra 19 we Włocławku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian